NYSE: AEM 51.54
+0.00 +0%
Volume: 2
July 16, 2019
TSX: AEM 67.41
-0.28 -0.41%
Volume: 586,209
July 16, 2019
Gold: 1,409.72
+3.11 +0.22%
Volume:
July 17, 2019